Prateći nastanak i rad kluba iznenađen sam posvećenosti i požrtvovanju trenera u radu sa svim članovima. Takođe se vidi i veliki trud i napor u postizanju napretka i rezultata na takmičenjima. Bavljenje sportom je nešto što će decu skloniti sa ulice, od lošeg uticaja, droga i alkohola i vratiti na pravi put i tradicionalne vrednosti porodice i zajedništva.