Rečnik
osnovnih
pojmova
u karateu

Uskoro ćemo objaviti tekst !!!