Karate
je nastao
na japanskom
ostrvu
Okinavi

Uskoro ćemo objaviti tekst !!!