PREDSEDNIK Ivan Kunevski

ČLAN UO Bojana Mladežić

ČLAN UO Ivana Mladežić

SEKRETAR Prof. dr Svetozar Boškov