U početničkoj grupu rade najmlađa deca. Sa njima radimo na metodici, motorici i preciznosti. Ovo je najosetljivija grupa i njima se posvećuje posebna pažnja, jer se početnik mora oprezno pripremiti za prve karate korake i postići pravilan razvoj psihofizičkih sposobnosti kod dece.

USAVRŠAVANJE OSNOVNIH TEHNIKA je NAJVAŽNIJe ZA obuku POČETNIKa

U ovoj grupi treninzi traju od 45 do 60 minuta. Pravilan razvoj psihofizičkih karakteristika dece nam je uvek osnov i od njega uvek krećemo. Trudimo se da izgradimo zdravo telo i zdrav duh. Radimo na bazi osnovnih karate stavova, udaraca i blokova. Učimo početnike učeničkim katama. Rad u ovoj grupi baziran je na rad sa raznim rekvizitima (preprekama, obručima, loptama, čunjevima, markerima itd.). Kod njih razvijamo motoričku i metodičku sposobnost.

Naša najveća slabost leži u odustajanju. Najizvesniji način da uspete je da uvek pokušate makar još jednom
thomas Edison

Leave a comment